map.png
Masz pytanie ? 736 330 400   lub    wyślij maila
Masz pytanie ? 736 330 400   lub    wyślij maila

Doradztwo podatkowe

Dzięki współpracy z KPMG, jedną z największych firm konsultingowych na świecie, zapewniamy naszym Kontrahentom kompleksową i stojąca na najwyższym poziomie obsługę w zakresie doradztwa podatkowego. Obsługujemy wszystkie sektory gospodarki zapewniamy najwyższy standard usług co pozwala również na wypracowanie strategii zapewniającej prawidłowe i optymalne określenie obciążeń podatkowych.

Nasza Oferta
  • kompleksowa lub szczegółowa analiza rozliczeń podatkowych
  • obsługa podatkowa czynności przejęć lub połączeń spółek
  • badania due diligence
  Korzyści:
  • poprawa funkcjonowania modelu rozliczeń
  • poprawa efektowności aktualnego systemu księgowego
  • ochrona przed ewentualnymi obciążeniami z tytułu sankcji podatkowych
  • identyfikacja ryzyk podatkowych
  • analiza zdarzeń gospodarczych
  • opiniowanie umów gospodarczych i dokumentów handlowych
  • pomoc w prowadzeniu negocjacji handlowych
  • pomoc w podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych
  Opiniowanie i wyjaśnienia:
  • przepisów prawa podatkowego, interpretacji, konsekwencji podatkowo-prawnych
  Rekomendacje:
  • sugerowanie działań (podjęcia działań) w związku z zaistniałymi lub przewidywanymi okolicznościami prawno-gospodarczymi
  • rozwiązania optymalizujące rozliczenia podatkowe
  • wybór podmiotów i struktury planowanych transakcji
  • planowanie inwestycji
  • reorganizacja
  Korzyści:
  • racjonalizacja obciążeń podatkowych
  • lepsze zarządzanie inwestycjami
  • efektywne planowanie rozwoju
  • pomoc w trakcie kontroli podatkowych, celno-skarbowych i postępowaniach podatkowych oraz egzekucyjnych
  • reprezentowanie klientów przed sądami administracyjnymi
  • wsparcie w zakresie przygotowania czynności procesowych, treści oświadczeń i pism procesowych
  • sporządzanie wniosków do Ministra Finansów w sprawie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego
  • reprezentowanie klientów przed Ministerstwem Finansów i w sądach administracyjnych
  • przygotowanie kompleksowych opinii i wyjaśnień podatkowych lub podatkowo - prawnych (związanych z określonymi zdarzeniami lub transakcjami)
  • rekomendacje działań, które należy podjąć w związku z zaistniałymi okolicznościami
  • prowadzenie Ksiąg rachunkowych w całości lub wskazanej części
  • usługa prowadzenia ksiąg poprzedzona jest dokładnym rozpoznaniem oczekiwań Kontrahenta w zakresie informacji potrzebnych do celów:
   • bieżącego i okresowego raportowania danych o sytuacji majątkowo - finansowej do grupy kapitałowej, do której Kontrahent należy (również w języku obcym)
   • konsolidacji ze sprawozdaniem finansowym grupy
   • bieżącego zarządzania podmiotem
  • doradztwo w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego
  • analiza prawa wspólnotowego, umów międzynarodowych
  • analiza umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
  Korzyści:
  • zwiększenie bezpieczeństwa
  • wsparcie zagranicznych doradców podatkowych z zakresu wewnętrznych systemów prawnych innych państw
  • przygotowanie dokumentacji cen transferowych
  • dokumentacja wewnątrzgrupowych polityk cen transferowych
  • analiza rynkowego charakteru cen
  • ewidencja podatkowa ryczałtu ewidencjonowanego
  • ewidencja podatkowa książki przychodów i rozchodów