map.png
Masz pytanie ? 736 330 400   lub    wyślij maila
Masz pytanie ? 736 330 400   lub    wyślij maila

Obsługa podmiotów o statusie zarejestrowanego odbiorcy, zarejestrowanego wysyłającego oraz podmiotu pośredniczącego i zużywającego

Kierując się potrzebami naszych klientów skierowaliśmy naszą ofertę do grupy mniejszych podmiotów o statusie zarejestrowanego odbiorcy, wysyłającego, podmiotu pośredniczącego oraz zużywającego.

Nasza Oferta
 • Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie:
  • rozliczeń podatkowych, ustalanie wpłat dziennych
  • sporządzenia deklaracji podatkowej
  • reprezentacji przed urzędem
  • pomocy prawnej
  • integracji ewidencji z komputerowym systemem EMCS oraz SENT oraz obsługa platformy informatycznej PUESC

  ZAREJESTROWANY ODBIORCA – podmiot, któremu wydano zezwolenie na nabywanie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy w ramach prowadzonej działalności

  ZAREJESTROWANY WYSYŁAJĄCY – podmiot, któremu wydano zezwolenie na wysyłanie importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, w ramach prowadzonej działalności.

  • Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie rozliczeń podatkowych (kładziemy szczególny nacisk na dopilnowanie warunków zwolnienia) wraz z wdrożeniem ewidencji dokumentującej spełnienie warunków zwolnienia z podatku

  PODMIOTY ZUŻYWAJĄCE - podmioty, które zużywają wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie na cele uprawniające do zwolnienia

 • Oferujemy:
  • pełną pomoc prawną
  • rozliczenia podatkowe
  • ewidencję dokumentów dostawy (dostarczamy oprogramowanie służące tworzeniu takiej dokumentacji)
  • ewidencję wyrobów akcyzowych (objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie)
  • składanie do urzędu w imieniu firmy raportów dokumentów dostawy

  PODMIOTY POŚREDNICZĄCE – podmioty, które posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na dostarczaniu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie ze składu podatkowego do podmiotu zużywającego